All transport sköts av DHL och debiteras genom Milla Keramik. Godset hämtas ut hos ditt närmsta ombud.

Retur av varor skickas till följande adress:
Milla Keramik
Vikingavägen 6
7303 65  Örebro

Endast standardprodukter kan returneras. Frakt och emballage bekostas av köparen. Återbetalning sker när produkterna mottagits av Milla Keramik i felfritt skick.